Τελευταίες αναρτήσεις

Τελευταίες αναρτήσεις

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Εγγραφή μαθητών στην Α' τάξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                             -----
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
                              ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
6ο 10/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
                                            -----

Ταχ. Δ/νση:        ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες:    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΥΡΗΣ
Τηλέφωνο:          2261024273
FAX:                       2261024273ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης»
          Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου..
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου 2015
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Διευθυντή  τις εργάσιμες ώρες.


Ο  Διευθυντής 
                                                                                      

                                                                               Καλπύρης ΙωάννηςΣχετικά με το Α.Δ.Υ.Μ.

 ΑΔΥΜ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,  
σας ενημερώνουμε ότι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καταθέτει ο γονέας στο σχολείο για την εγγραφή του μαθητή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ)
Την ευθύνη συμπλήρωσης του ΑΔΥΜ έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις οι παθολόγοι ανεξαρτήτων μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροιί των ανωτέρω ειδικοτήτων.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς.
Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο ιατρό και συνοδεύει τον μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στις εκάστοτε σχολικές μονάδες που φοιτά.
Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων που επισκέπτονται τους ιατρούς συνοδεύοντας τα παιδιά και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού καθώς και άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους.
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.) για το Ατομικό Δελτίου Υγείας Μαθητή φυλάσσεται αυστηρά και μόνο στο αρχείο της Μονάδας Υγείας όπου υπηρετεί ο ιατρός που συμπληρώνει το ΑΔΥΜ ή στο ιατρείο του ιδιώτη ιατρού και για κανένα λόγο δεν συνοδεύει το ΑΔΥΜ που κατατίθεται στη σχολική μονάδα διότι τα στοιχεία που φέρει είναι αξιοποιήσιμα μόνο από τον ιατρό.
Το ΑΔΥΜ καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Μονάδες Υγείας κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΠΥ ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Προτείνεται το ΑΔΥΜ να συμπληρώνεται κατά προτεραιότητα από τον παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή διαχρονικά εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Διάρκεια ισχύος
Το ΑΔΥΜ ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατατίθεται ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και στην έναρξη φοίτησης για την Δ΄ τάξη.
Το ΑΔΥΜ δύνανται να προμηθεύονται οι γονείς ηλεκτρονικώς από τους ιστότοπους των συναρμόδιων Υπουργείων ή με φωτοαντίγραφο αυτού.  Το ΑΔΥΜ είναι δημόσιο έγγραφο και διανέμεται δωρεάν.
Το ΑΔΥΜ έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού και αντικαθιστά κάθε είδους ιατρική βεβαίωση ή πιστοποιητικό υγείας που ορίζεται ως δικαιολογητικό εγγραφής στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ)
Την ευθύνη συμπλήρωσης του ΑΔΥΜ έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις οι παθολόγοι ανεξαρτήτων μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροιί των ανωτέρω ειδικοτήτων.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς.
Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο ιατρό και συνοδεύει τον μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στις εκάστοτε σχολικές μονάδες που φοιτά.
Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων που επισκέπτονται τους ιατρούς συνοδεύοντας τα παιδιά και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού καθώς και άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους.
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.) για το Ατομικό Δελτίου Υγείας Μαθητή φυλάσσεται αυστηρά και μόνο στο αρχείο της Μονάδας Υγείας όπου υπηρετεί ο ιατρός που συμπληρώνει το ΑΔΥΜ ή στο ιατρείο του ιδιώτη ιατρού και για κανένα λόγο δεν συνοδεύει το ΑΔΥΜ που κατατίθεται στη σχολική μονάδα διότι τα στοιχεία που φέρει είναι αξιοποιήσιμα μόνο από τον ιατρό.
Το ΑΔΥΜ καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Μονάδες Υγείας κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΠΥ ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Προτείνεται το ΑΔΥΜ να συμπληρώνεται κατά προτεραιότητα από τον παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή διαχρονικά εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Διάρκεια ισχύος
Το ΑΔΥΜ ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατατίθεται ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και στην έναρξη φοίτησης για την Δ΄ τάξη.
Το ΑΔΥΜ δύνανται να προμηθεύονται οι γονείς ηλεκτρονικώς από τους ιστότοπους των συναρμόδιων Υπουργείων ή με φωτοαντίγραφο αυτού.  Το ΑΔΥΜ είναι δημόσιο έγγραφο και διανέμεται δωρεάν.
Το ΑΔΥΜ έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού και αντικαθιστά κάθε είδους ιατρική βεβαίωση ή πιστοποιητικό υγείας που ορίζεται ως δικαιολογητικό εγγραφής στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Χρήσιμες διευθύνσεις

Υπάρχουν πολλές διευθύνσεις ιστοσελίδων με εκπαιδευτικά λογισμικά, μαθήματα.
Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές που μπορείτε να αντλήσετε βοήθεια και πληροφορίες:

Εκπαιδευτικά λογισμικά – online

http://www.jele.gr/  Μάθηση και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τάξεις Α’, Β’, Γ’

http://ts.sch.gr/software  Λογισμικά για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από το Π.Ι.

http://www.multiplication.com/games/all-games  Διαδραστικά παιχνίδια πολλαπλασιασμού (γλώσσα: Αγγλικά)  

http://users.sch.gr/salnk/online/math_c/fract_c/fract_c_drast.htm  Εισαγωγή στα κλάσματα

http://users.sch.gr/antafou/askhseis/ell.glossa/a/contents.htm  Διαδραστικές ασκήσεις  γλώσσας. Τάξεις Α’ και Ε’

http://blogs.sch.gr/persidou/  Γλώσσα και Μαθηματικά. Τάξεις Α’ και Β’

http://eu.ixl.com/math/  Διαδραστικές ασκήσεις στα Μαθηματικά. Για όλες τις τάξεις (γλώσσα: Αγγλικά)   

Παρουσιάσεις μαθημάτων

Πληροφόρηση

Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
http://www.noesi.gr/


Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία


Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)


Διαταραχές Αυτιστικού ΦάσματοςΚ.Ε.Δ.Δ.Υ. Λιβαδειάς
Αριστοφάνους, Τηλ. 22610-88973


Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκέμβρη) οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη γραφή των ατόμων με τύφλωση, γραφή Braille και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.
Στη συνέχεια, οι μαθητές προσπάθησαν να ζωγραφίσουν χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους, ώστε να βιώσουν την πραγματικότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα και παρακολούθησαν την ταινία μικρού μήκους Pet Shop, του Μ-Γ.  ΖενέληΤρίτη 19 Μαΐου 2015

Ομιλία - συζήτηση

                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Σύλλογος διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και η Σχολική σύμβουλος 1ης περιφέρειας Λιβαδειάς σας προσκαλούν στη συζήτηση – ενημέρωση που θα γίνει στο σχολείο μας στις 20/5/2015 και ώρα 19:00 με θέματα:

1.Υποστήριξη μαθητών με δυσκολίες μάθησης  
2.Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη μελέτη των παιδιών στο σπίτι

Θα μιλήσουν οι:
 κ. Κατσιφή Σπυριδούλα, Σχολική σύμβουλος 1ης περιφέρειας Λιβαδειάς                
 κ. Πασχαλίδου Δέσποινα δασκάλα ειδικής αγωγής
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Ενημέρωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

  Πριν από δύο περίπου εβδομάδες επισκέφθηκε το σχολείο μας η κ. Έλλη Στάμου, ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού, για να ενημερώσει τους μαθητές της Έ και Στ΄ τάξης για τους κινδύνους και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
  Η  εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από συνεργασία του σχολείου μας με τον Υπεύθυνο του Συμβ. Σταθμού Νέων της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας, κ. Ηλία Ιωάννη.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Είχα έναν μαύρο σκύλο, τον έλεγαν κατάθλιψη

  Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν απο κατάθλιψη. Η αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα, η αναζήτηση βοήθειας είναι το δεύτερο. 

Πηγή: Η Νόηση στο διαδίκτυο

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Με τα μάτια της ψυχής μας

  Η ταινία "Με τα μάτια της ψυχής μας" είναι δημιούργημα των μαθητών και του εκπαιδευτικού της Ε' τάξης του 3ου Δημ. Σχ. Κισάμου Χανίων. Αποτελεί ένα μήνυμα κατά της ενδοσχολικής βίας και ύμνο για τη ζωή και τις αξίες της.